Information om eldning av trädgårdsavfall

Under året får du elda under två perioder, två veckor på våren och två veckor på hösten. Du får inte elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som orsakar stora mängder rök. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller köras till en återvinningscentral. En mindre mängd torr trädgårdsavfall, som kvistar och grenar, är dock undantaget från förbudet under några specifika veckor på året. 

Det gäller under förutsättning att eldning inte orsakar störningar på omgivningen och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret. 

Övriga tider får du inte elda trädgårdsavfall. Det har ingen betydelse om du har en eldningstunna, eftersom skälet till begränsningen är att röken upplevs som störande. Bestämmelserna är likadana i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Helena Broyhill