solberga
 

Välkommen till Solberga i Tyresö

Fatburen-motGimmersta.jpg

Viktig föreläsning gällande våran hjärtstartare.

Torsdag 31 oktober, kl. 18:30
Tyresö Bygdegård

Vi har bokat in en föreläsning med enklare information/utbildning gällande våran hjärtstartare som Solberga tomtägarförening har inskaffat.

Viktig information från Lantmäteriet

Förnyelselagen innebär att inskrivningen av avtalsservitut eller nyttjanderätter som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret. Har du fortfarande nytta av servitutet eller nyttjanderätten? Då ska du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018, tänk på att göra din anmälan i tid.

Läs mer HÄR


Aktivitetsgrupp sökes!

Styrelsen behöver forma en aktivitetsgrupp som ansvarar och planerar inför Valborg och Kräftskivan. Ni som känner för detta, kontakta styrelsen via hemsidan www.solberga-tyreso.com, eller maila direkt till solberga.tyreso(at)gmail.com. Ni kan även lämna ert namn och telefonnummer i Solbergas brevlåda på Solbergavägen 22

Varmt välkommen

gemenskap och vacker natur

Välkommen till vårt härliga område med fin gemenskap och vacker natur! Solberga har en speciell historia. Området har i huvudsak karaktär av en glest bebyggd skogsbygd med sjöar, vattendrag och fall. Den orörda naturen vid Fatburs- och Albysjön med inslag av stora ekar skapar en trolsk och pastoral bygd. Sjön Fatburen var ett av prins Eugens mer omtyckta motiv och kallades 'Den stilla sjön' eller 'Det stilla vattnet'. Hitta 

 

Solberga Tomtägarförening

Solberga Tomtägarförening kom till på 60-talet. Tillsammans tar medlemmarna hand om närområde/ gemensamma ytor och ordnar bland annat festligheter och städdagar. Medlemsavgiften i Solberga Tomtägarförening är tänkt att täcka de gemensamma kostnader alltifrån julgransbelysning till sand åt badplatserna.