Brasan på Trekanten

Från och med lördag 30/3 får vi börja lägga följande på Trekanten, ris, buskar, grenar och stammar med en diameter av högst 10 cm.

Vi får inte lägga stubbar, virke, plast, papper, möbler, löv, gräs eller stammar med en diameter över 10 cm.

Eldningsveckor i Tyresö är v.15 & v.16, samt helgen före och efter. Efter 1/5 får inget läggas på Trekanten.

Helena Broyhill